KLIK HIER VOOR HET PERSBERICHT OVER DE OPEN DAG VAN HET KLOOSTER

Hier komt de toekomstige website van Het Klooster.
Een kantoor ontwikkelen in een bestaand kerkgebouw met behoud van haar karakteristieke elementen is een unieke kans en uitdaging. Daarom laten we graag via deze website onze plannen zien van het nieuwe kantoorconcept in het gebouw ‘Het Klooster’ (de voormalige H. Pancratius Kerk van Albergen). Er is goed gekeken naar de historie en de bedoeling is om het gebouw zoveel mogelijk in ere te behouden, zoals afgesproken met het parochiebestuur. Elementen van het oude klooster worden toegevoegd voor de hoofdingang van het kerkgebouw.

Het geheel krijgt dus een eigen identiteit. Het wordt een nieuwe ontmoetingsruimte in een kantoorconcept. Het doel is om een van de meest inspirerende kantoren te creëren, waar werk een beleving is. Heden en verleden sfeervol samengebracht, als bijzondere ontmoetingsplek voor de toekomst.

   

Luchtfoto: TC Tubantia, Foto voorzijde: Michiel Verbeek, Foto zijkant: Parochiebestuur H. Pancratius. 

Toen Léon en Arjan Lucas contact opnamen met het parochiebestuur als geïnteresseerde partij, hebben zij vervolgens aangeklopt bij Building Design Architectuur in Borne. Zij kwamen met een supergaaf ontwerp, maar het was ook erg groot. ‘We schrokken een beetje van de ruimte en mogelijkheden’. Tijdens het proces waren we benieuwd naar de kosten en zijn we voor advies naar Roy Kokhuis van Bouwkonsult en Rinaldo Kerkhoff van IBZ Albergen gegaan. Tijdens de gesprekken was het al snel duidelijk dat nieuwbouw voordeliger zou zijn. Maar wij wilden graag een kantoor in de kerk, omdat wij echt een gevoel hebben bij het gebouw en ook om het karakter en uitstraling van de kerk te behouden. Dit geeft nou juist de beleving.

Foto’s interieur: Building Design Architectuur.

Roy en Rinaldo werden tijdens de adviesgesprekken ook enthousiast van de plannen en gaven aan dat zij wel mee wilden gaan naar de kerk en zelfs wel wilden participeren. De gebroeders Lucas zijn natuurlijk heel blij met deze bouwkundigen en tevens mede-eigenaren aan boord, aangezien zij geen verstand hebben van bouwzaken. Om het gebouw renderend te krijgen is het verstandig dat zich meerdere partijen in de kerk gaan vestigen. Uiteindelijk werd Het Klooster B.V. opgericht, met 4 eigenaren: Léon Lucas, Arjan Lucas, Roy Kokhuis en Rinaldo Kerkhoff. De huurders van Het Klooster worden 3 bedrijven: Lucas IT, Bouwkonsult en IBZ Albergen. De toetreding van 2 nieuwe eigenaren is zelfs vóór de verkoop medegedeeld en overlegd met het Pancratiusbestuur. Transparantie en openheid van zaken vinden we erg belangrijk.

Om het kerkgebouw te laten bestaan zoals het nu is, moet er extra worden geïnvesteerd, dus nog vóór de verbouwing uit. Tevens wordt het gebouw verduurzaamd. Daarna begint pas de interne verbouwing. De eerste verbeteringen en upgrades zijn inmiddels doorgevoerd: het uurwerk van de toren, wijzers, verlichting en de klokken zijn reeds gereviseerd en vernieuwd. ‘Je moet er niet aan denken dat een projectontwikkelaar de kerk direct zou slopen voor andere doeleinden’. Gelukkig is dit nu niet het geval.

   

Foto’s interieur: Building Design Architectuur.

Het realiseren van een kantoorfunctie in een kerkgebouw geeft veel uitdagingen, zoals (dag)licht, klimaat, duurzaamheid en geluid. Als je het kerkgebouw binnenkomt, moet je de openheid en karakter van de kerk blijven beleven. Je kunt dus nog steeds helemaal naar voren kijken, maar ook naar boven tot in de nok. We hebben nergens in Nederland een verbouwde kerk kunnen vinden, die op een dergelijke manier zo fraai als kantoor is of wordt omgebouwd en zijn daar best trots op. Ook wordt het gehele tuinplan ingericht om het kerkgebouw en hebben we het voornemen om een park aan te leggen in het bos, de ‘kloostertuin’. Voor Albergen is het echt een meerwaarde, omdat het park beschikbaar wordt gesteld voor de gemeenschap. Ook de zijkant van de kerk wordt opgefrist met fraaie beplanting, bankjes en parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen en bankjes kunnen ook worden gebruikt in de avonden en weekenden, bij bezoek aan familie of het kerkhof.

Er loopt momenteel een principeonderzoek naar de realisatie van fraaie appartementen op het kerkplein met veel omgevingsgroen. De omgevingskwaliteit van dit plein is nu ver onder de maat door een kale en lege asfaltplaat van slechte kwaliteit. Het moet één geheel plan vormen als een soort kloostercomplex en passend bij het kerkgebouw en omgeving. De beoogde appartementen zijn nodig om zaken rendabel en een financieel gezonde exploitatie mogelijk te maken. Daarnaast is het jammer dat veel mensen wegtrekken uit Albergen, door gebrek aan woningen. Er is dus behoefte aan dit soort woningaanbod.

Een eerste buurtpresentatie is al gegeven aan de naaste buren. Tevens vinden we ook belangrijk dat alle inwoners van Albergen op de hoogte worden gehouden. Hiervoor wordt binnenkort deze website gelanceerd en ingericht voor inlichtingen en eventuele vragen, via ww.hetklooster.nl. Vanzelfsprekend wordt toekomstig bij de oplevering een inloopdag georganiseerd voor alle inwoners van Albergen.

Meer informatie: info@hetklooster.nl
Deze website is ‘under construction’.

(laatste update 05-12-2022)